Fotobanka (Galerie) | Podmínky užití, objednání a dodání

Podmínky užití

Fotografie jsou samozřejmě chráněné autorským zákonem, tudíž se zapovídá jejich užití bez souhlasu autora. Potřebujete-li nějakou fotku, spojte se se mnou, věřím, že se domluvíme.

Typy užití:

JN - Jednorázové nevýhradní užití

Dílo můžete užít jednorázově neexklusivně a to na jeden konkrétní účel, jasně specifikovaný (brožura o nákladu xx ks, kalendář pro rok xx…). Dílo bude nadále v databázi umístěno a nabízeno dalším zájemcům.

JV - Jednorázové výhradní užití

Dílo můžete jednorázově exklusivně užít a to na jeden konkrétní účel. Exklusivita platí po dobu 1 roku, pokud nebude sjednáno jinak. Dílo není po tuto dobu licencováno jiným zákazníkům.

TN - Trvalé nevýhradní užití - Royality free

Dílo můžete trvale opakovaně neexklusivně užívat. Dílo bude nadále v databázi umístěno a autor takové dílo s ohledem na trvalé nevýhradní užívání třetí osoby dále může poskytnout další třetí osobě pouze za předpokladu, že je tato o trvalém nevýhradním užívání snímku informována.

TV - Trvalé výhradní užití

Dílo můžete trvale exklusivně opakovaně užívat bez časového omezení, resp. po dobu trvání práv autora. Dílo bude po uzavření smlouvy s uživatelem z databáze odstraněno a uživatel převezme originál (diapozitiv). Autor takové dílo s ohledem na výhradní užívání třetí osoby dále nebude žádným způsobem rozšiřovat ani užívat, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak.

Smlouva

Snímky se dodávají na základě podepsané dohody o použití snímku (Licenční smlouva). Jakákoli jiná užití snímku (včetně šíření), než která jsou uvedena ve smlouvě, ač mohou být jednoduše realizovatelná (umístění snímku na web, prodej snímku další osobě, neoprávněné opakované užití snímku, ...), jednoduchá či přímo se nabízející, nemusejí být a většinou ani nejsou v souladu se smlouvou, kterou jste uzavřeli či uzavřete. Tudíž jsou zapovězena a při takovém konání budu vyžadovat finanční náhradu škody, resp. ušlého zisku. V případě užití snímku je třeba dle autorského zákona, zejména tam, kde je to obvyklé a možné, uvést autora snímku, a to ve tvaru © Foto: Pepa Středa - www.pepastreda.cz nebo po dohodě zkráceně © PepaStreda.cz . Neuvedení autora snímku v předepsané podobě tam, kde je to možné a obvyklé, bude chápáno jako vážné porušení dohody o použití snímku.

Model release

Nespecializuji se na focení lidí a tedy není ve filtrech uvedena. V konkrétním případě obratem sdělím, zda s vyfotografovaným člověkem je/není (případně může-li být dodatečně uzavřena) uzavřena písemná smlouva o volném užití. V případě, že nikoli, fotografii lze požít pouze jako ilustrační fotografii do tištěných a elektronických médií jen ve vztahu k vyfotografované osobě - zpravodajství.

Objednání a dodání

Objednávky se specifikací snímku (nejlépe stažený náhled nebo ID), typem užití (a nejlépe popisem, kde a jak bude užit), velikostí snímku, zasílejte prosím nejlépe mejlem.

Objednávka musí dále obsahovat základní identifikační údaje objednatele, tedy název společnosti nebo osoby, fakturační adresu, IČO a DIČ, telefon objednávajícího a elektronickou adresu pro případné upřesnění objednávky nebo dodávky.

Fotografii Vám dodám v digitálním tvaru dle dohody na nosiči CD, DVD, mailem, přes webovou úschovnu, nahraji ji na vaše nebo mé ftp, kde si snímek stáhnete, po zaplacení faktury, není-li domluveno jinak.

Dodací doba dle dohody, většinou však do 48 hodin.

K cenám může být připočteno poštovné a balné, případně cena za doručení kurýrní službou.

Publikování obsahu, fotografií nebo jejich částí podléhá autorskému zákonu a je zapovězeno bez předchozího souhlasu autora
Copyright © pepastreda.cz / FiolaSoft Studio
Partneři
cz.jooble.org